AVG

Hoe zit het met jouw privacy?

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

AVG statement Jouw Hypotheek.nu

Jouw Hypotheek onderwerpt zich volledig aan de regels van de AVG. Zo gaan wij zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en delen die niet eerder met anderen dan na jouw toestemming. Wij archiveren jouw eventuele papieren documenten in een kast achter slot en grendel en delen ook deze niet met anderen zonder jouw toestemming. Wij gebruiken alle informatie en bescheiden die wij van jou in ons bezit hebben enkel en alleen voor de doeleinden die jij ons hebt opgedragen. Tevens hebben wij een eigen, beveiligde WIFI-omgeving, die wij niet openstellen voor derden.

Informatie via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl :

Privacybescherming

Mensen kunnen zelf veel doen om hun privacy te beschermen. Maar uiteindelijk kunnen ze het niet alleen. Vooral omdat zij vaak niet eens weten dat organisaties hun gegevens verwerken. Of omdat zij geen andere keus hebben dan hun gegevens af te staan.

Daarom is er een toezichthouder die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Die bedrijven en overheden stimuleert om zich aan de privacyregels te houden. Die controleert of ze dat ook echt doen. En dit zo nodig afdwingt. Die toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

In een vrije, democratische samenleving moeten mensen erop kunnen vertrouwen dat organisaties zorgvuldig omgaan met hun gegevens. Nu en in de toekomst.

Waarom is privacy belangrijk?

Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn, wat onze politieke en seksuele voorkeur is. Er wordt enorm veel informatie over ons vastgelegd. Vaak zonder dat we dit weten. We delen ook steeds meer informatie over onszelf. Soms bewust, vaak onbewust. Gegevens die vervolgens worden verzameld en kunnen worden gekoppeld, gebruikt, doorverkocht. Want onze gegevens zijn veel geld waard.

Zorgen over privacy

Nederlanders maken zich dan ook zorgen over hun privacy. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 94% van de mensen zich zorgen maakt over de bescherming van hun persoonsgegevens.

Vooral over misbruik van hun identiteitsbewijs, het volgen van hun online zoekgedrag en wifitracking. Bij uitstek situaties waarin mensen de grip op hun persoonsgegevens kwijt zijn.

Belang van privacy

Privacy is een grondrecht. En een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet.

Privacy gaat erover dat mensen regie houden over hun gegevens. En dat bijvoorbeeld één foto waar iemand als dronken tiener op staat, niet zijn of haar toekomst bepaalt.

Het gaat erom dat we niet continu gevolgd worden, dat onze medische gegevens veilig zijn, dat we iets kunnen doen tegen een automatisch genomen besluit over ons.

Het gaat over zeggenschap over onze eigen persoonsgegevens.

Risico’s

Veel bedrijven verdienen hun geld vooral met persoonsgegevens. Daar is op zich niets mis mee. Maar te vaak houden bedrijven zich niet aan de privacyregels als zij gegevens verzamelen, koppelen en gebruiken.

Dit gebeurt op grote schaal en vaak in complexe en ondoorzichtige systemen. Bedrijven gebruiken de gegevens voor profiling. Dit kan leiden tot discriminatie en uitsluiting van mensen.

Bovendien krijgen bedrijven de gegevens vaak zonder dat mensen dat weten. Hierdoor kunnen zij hun privacyrechten niet gebruiken. Mensen krijgen minder regie en verliezen zo stukje bij beetje hun zeggenschap en autonomie.

Daarnaast kan slechte beveiliging van persoonsgegevens leiden tot identiteitsfraude. Mensen kunnen hier soms jarenlang last van hebben.